Vrtané studny

Vrtaná studna je zařízení k jímání vody pro účely dalšího využití.

Vrtaná studna se sestává z následujících částí:

 1. Předvrt
  Úvodní čast vrtu vedená v nesoudržných (jíl, písek) horninách. Nesoudržné horniny jsou přepaženy manipulační ocelovou zárubnicí o průměru 225 mm, která je na závěr vrtných prací vytažena. Tento úsek vrtu je obvykle utěsněn cento-bentonitovou směsí tak, aby do vrtu nepronikalo povrchové znečištění.
 2. Vrt
  je otvor vedený kolmo k vodorovné rovině povrchu země o různém průměru prováděný rotačním nebo nárazovým způsobem. Vrty provádíme průměrem 225/185 mm s vloženou zárubnicí nejčastějí 140 mm, a nebo 125 mm, 160 mm či 110 mm v závislosti na geologických podmínkách. V případě, že hrozí vyplavování písku do prostoru vrtu, používáme zárubnice s lepenými filtry, které zabraňují pronikání písku k čerpadlu a prodlužují tak životnost celého díla.
   
 3. Zárubnice - Pažnice
  je plastová roura v dolní části perforovaná pro usnadnění průtoku vody do volného prostoru vrtu, současně trvale bránící posunutí hornin a zasypání vrtu.
  V našem případě používáme nejčastěji průměry 140 mm, 125mm, 160 mm nebo 110mm v průměru. Pažnice mají atest na pitnou vodu.
 4. Obsyp
  je drobný těžený štěrk do velikosti zrna 4 - 8 mm, kterým se vyplní prostor mezi vnějším pláštěm pažnice a vnitřní stěnou vrtu.Tímto je pažnice vůči vrtu vymezena a stabilizována proti posunutí. Současně mezery mezi jednotlivými zrny zajišťují dobrý prostup vody do volného prostoru vrtu uvnitř pažnice. Odtud je voda následně čerpána pro další využití prostřednictvím nainstalované čerpací techniky.
 5. Zhlaví
  je horní část vru, která je následně osazena technickou šachtou. Před osazením technickou šachtou je samotný vrt uzavřen zatavením vyčnívající části pažnice. Toto opatření chrání vrt před znečištěním.
 6. Technická šachta
  je samostatný stavební prvek tvořený, podle potřeby dalšího vystrojení studny čerpací technikou, betonovými skružemi o průměru 80 nebo 100cm, které se zapustí do země 1,1 až 1,5 metrů s přesahem 0,5 m nad terén. Technická šachta je kryta studničním poklopem.
 7. "Vystrojení studny čerpací technikou"
  je termín pro soubor technických zařízení (čerpadlo tlaková nádoba atd.), jejichž prostřednictvím se zajišťuje doprava vody ze studny do objektu. Toto zařízení tvoří samostatný technologický celek, který se většinou řeší samostatně.

Kontaktní formulář

Podmínky ochrany osobních údajů

 

Aktuality

Zahradní osvětlení

Zeptejte se nás také na zahradní osvětlení in-lite nebo závlahové systémy RainBird

Reference

Vyhledávání neprůchodných kanalizačních sítí systémem studničních šachet

JE ČEZ Dukovany

Vrty pro benzinové čerpací stanice

BENZINA a.s.

Výstavba 30 kopaných studní pro jednotlivé rodinné domy

Satelitní sídliště NEŘEDÍN - Olomouc

© 2012 - 2024 STUDNY Doležel & Janíček, s.r.o. | GDPR. COOKIES.

Nahoru