Vrtané studny

Vrtaná studna je zařízení k jímání vody pro účely dalšího využití.

Vrtaná studna se sestává z následujících částí:

 1. Předvrt
  je horní část vrtu o průměru 200-240 mm, zapažena plastovou pažnicí – rourou o průměru 200mm, tj. větším průměrem než je samotný vrt. Tento předvrt, který je součástí vrtu zajišťuje a odděluje vrstvy s nesourodým materiálem od pevného podloží. Zpravidla bývá do hloubky cca 10- ti metrů.
  V některých zvlášť nepříznivých případech se musí provést pažení ocelovou pažnicí z důvodu sesouvání nesourodých materiálů, které by jinak sevřely, nebo zasypaly vrtací zařízení.
 2. Vrt
  je otvor vedený kolmo k vodorovné rovině povrchu země o různém průměru prováděný rotačním nebo nárazovým způsobem.
  Administrativně se v první fázi nejedná o studnu ale o Hydrogeologický průzkumný vrt, který se po provedení stavebního řízení "legalizuje" jako vrtaná studna. Teprve po této administrativní proceduře je možné osadit vrt technickou šachtou.
  Vrty provádíme průměrem 185 mm s pažnicí 125mm nebo 110 mm v závislosti na geologických podmínkách . V případě pažení 125mm i 110mm je při průměru vrtu 185 mm stejná jímací schopnost vrtu . Pažení 110 mm s větším obsypem se používá pro lepší stabilizaci vrtu v geologicky nestabilnějších vrstvách.
  Prosím nezaměnit s vrtem o průměru 130 mm s pažnicí 110 mm, u kterého je jímací schopnost nižší než v našem případě.
 3. Pažnice
  je plastová roura v dolní části perforovaná pro usnadnění průtoku vody do volného prostoru vrtu, současně trvale bránící posunutí hornin a zasypání vrtu.
  V našem případě 125mm, 160 mm nebo 110mm v průměru. Pažnice mají atest na pitnou vodu.
 4. Obsyp
  je drobný těžený štěrk do velikosti zrna 4 - 8 mm, kterým se vyplní prostor mezi vnějším pláštěm pažnice a vnitřní stěnou vrtu.Tímto je pažnice vůči vrtu vymezena a stabilizována proti posunutí. Současně mezery mezi jednotlivými zrny zajišťují dobrý prostup vody do volného prostoru vrtu uvnitř pažnice. Odtud je voda následně čerpána pro další využití prostřednictvím nainstalované čerpací techniky.
 5. Zhlaví
  je horní část vru, která je následně osazena technickou šachtou. Před osazením technickou šachtou je samotný vrt uzavřen zatavením vyčnívající části pažnice. Toto opatření chrání vrt před znečištěním.
 6. Technická šachta
  je samostatný stavební prvek tvořený, podle potřeby dalšího vystrojení studny čerpací technikou, betonovými skružemi o průměru 80 nebo 100cm, které se zapustí do země 1,1 až 1,5 metrů s přesahem 0,5 m nad terén. Technická šachta je kryta studničním poklopem.
 7. "Vystrojení studny čerpací technikou"
  je termín pro soubor technických zařízení (čerpadlo tlaková nádoba atd.), jejichž prostřednictvím se zajišťuje doprava vody ze studny do objektu. Toto zařízení tvoří samostatný technologický celek, který se většinou řeší samostatně.

Kontaktní formulář

Podmínky ochrany osobních údajů

 

Aktuality

Zahradní osvětlení

Zeptejte se nás také na zahradní osvětlení in-lite nebo závlahové systémy RainBird

Reference

Vyhledávání neprůchodných kanalizačních sítí systémem studničních šachet

JE ČEZ Dukovany

Vrty pro benzinové čerpací stanice

BENZINA a.s.

Výstavba 30 kopaných studní pro jednotlivé rodinné domy

Satelitní sídliště NEŘEDÍN - Olomouc

© 2012 STUDNY Doležel & Janíček, s.r.o. | Ochrana osobních údajů

Nahoru